ZAJIŠŤOVÁNÍ TŘETIZEMNÍCH PŘEPRAV

Obecně při obchodních operacích je nejvýhodnější vést fyzický tok zboží nejkratší geografickou cestou mezi místem, kde se zboží nachází, a místem konečné spotřeby. Mnohdy však obchodní strany sídlí ve zcela odlišných lokalitách, než jsou místa produkce a spotřeby. Přemisťování zboží dle sídel jednotlivých stran obchodního případu bývá zbytečně nákladné, zdržující a neekologické. Kvalitní zasilatel si musí umět poradit i v těchto případech a svému klientovi nabídnout co nejkratší, nejlevnější a nejrychlejší trasu pro přepravované zboží.

Díky aktivnímu zapojení do několika celosvětových sítí zasilatelů jsme schopni zajistit svým zákazníkům veškeré třetizemní přepravy, tj. takové přepravy, kde země odeslání a určení je odlišná od země zadavatele přepravy. I takováto zásilka však zůstává plně pod naším dohledem a průběh její realizace je náležitě řízen. Vyžadují-li to okolnosti obchodu, provádíme na přání zákazníka neutralizaci dokumentů, tj. během přepravního procesu jsou původní dokumenty nahrazeny zcela novou sadou. Pro zákazníka stojícího v pozici zprostředkovatele obchodu je tato operace zásadním přínosem k uchování jeho obchodního tajemství. Konečný příjemce zboží se nemá šanci dozvědět, kdo je odesílatel, a zároveň odesílatel zboží nezjistí konečného příjemce prodávaného zboží.

Exkluzivní operací je proclení zboží v cizí zemi na jméno a účet nerezidenta této země. Při proclívání zásilky v režimu fiskálního zastoupení Vám zboží proclíme ve většině evropských zemí na Vaše domácí daňové identifikační číslo, aniž byste se museli v dané zemi registrovat k příslušnému daňovému úřadu a vést u takových operací národní účetnictví pod nově přiděleným zahraničním VAT číslem. Pro více detailů nás neváhejte kontaktovat (viz sekce Kontakty). Rádi pro Vás vypracujeme  návrh třetizemní přepravy včetně toku dokumentů na míru.

Náš pohled je takový, že REALIZACE PŘEPRAVY SE MUSÍ PLNĚ PODŘÍDIT POTŘEBÁM A POŽADAVKŮM ZÁKAZNÍKA, A NIKOLI OMEZENÝM DOVEDNOSTEM NĚKTERÝCH TRADIČNÍCH ZASILATELŮ.

nahoru