ČLENSTVÍ V SSL

Logo SSLLogog FIATA

Pracujeme na základě Všeobecných podmínek SSL

Svaz spedice a logistiky České republiky je národní profesní svaz společností poskytujících zasilatelské služby. Posláním SSL ČR je zastupovat členy svazu a podporovat je v poskytování služeb nejvyšší kvality jejich zákazníkům. Svaz zastupuje Českou republiku u Mezinárodní federace spedičních svazů FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés). Řádní členové (a tedy i naše společnost) jsou povinni dodržovat Kodex jednání zasilatele a mít řádně uzavřeno pojištění odpovědnosti zasílatele. Díky členství je společnost Pelmi, spol. s r. o. oprávněna vystavovat zákazníkům svým jménem FIATA Bill of Lading, mezinárodně uznávaný přepravní doklad kryjící celý přepravní úsek kombinované dopravy. Tento přepravní doklad přináší  odesilateli právní jistotu v případě nenadálých událostí během celé trasy. Každý vystavený FIATA Bill of Lading je plně kryt pojištěním odpovědnosti operátora multimodální přepravy.(více o FIATA Bill of Lading)

Certifikát členství v SSL k nahlédnutí

nahoru