SLUŽBY

Navrhujeme a realizujeme komplexní logistická řešení pro individuální i pravidelné případy. Zajišťujeme přepravy, skladování, distribuci, de/konsolidaci, celní odbavení, celní sklady, instrastat, pojištění, vystavování dokumentů, poradenství, optimalizaci, door to door servis, outsourcing…

NAŠE PŘEDNOSTI:

Komplexní logistika

Navrhujeme a realizujeme komplexní logistická řešení. Zajišťujeme přepravy, skladování, distribuci, konsolidaci, celní odbavení, ...

Sběrná služba

Provozujeme vlastní pravidelné sběrné linky se zeměmi: Kanada, Západní pobřeží USA, Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Republika Srbska, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Maďarsko, ...

Skladování

Splňujeme nejpřísnější kritéria skladového hospodářství pro skladování citlivého zboží, zboží s vysokou hodnotou, potravin, nápojů, včetně speciálních skladových operací ...

Clení

Při zajišťování celního odbavení zásilek využíváme strategickou polohu pražské kanceláře v blízkosti největšího kontejnerového terminálu a celního úřadu. Naší výhodou při ...

Pojištění

I přes maximální péči všech zúčastněných stran přepravního procesu se mohou vyskytnout nenadálé situace, jež zapříčiní vznik škod (na zboží, na dopravním prostředku, na životním ...

Poradenství

Našim zákazníkům poskytujeme zdarma poradenství v oblasti logistiky – řešení a optimalizace logistických procesů – a zpracováváme výběrová řízení na subdodávky logistických služeb. ...

DGSA

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí ...