SKLADOVÁNÍ

Naše společnost disponuje skladovanými prostory třídy "A" o rozloze převyšující 5000 m2.  Nacházejí se v Praze 9 - Horních Počernicích u sjezdu z rychlostní komunikace R10. Prostory jsou vybaveny kvalitní bezprašnou podlahou a je zde výhradně používána manipulační technika s elektrickým pohonem. Prostory jsou tak vhodné pro skladování potravin, nápojů a pro skladování zboží náchylnému na pachy z okolního prostředí. Veškeré skladové prostory včetně přístupů jsou elektronicky střeženy a vybaveny dohledovým kamerovým systémem se záznamem. Při výběru skladového personálu je dbáno na jejich bezúhonost. Minimální fluktuace pracovní sil nám umožňuje garantovat zákazníkům 0% krádeží jejich zboží. Prostory jsou vhodné tedy i pro citlivé zboží (jako např. cigarety, alkohol) a zboží vysoké hodnoty (elektronika, parfémy aj.). Veškeré skladové operace je možné realizovat jak u paletizovaných, tak u kusových zásilek.

Provozujeme zde veřejný celní sklad, umožňující skladovat zboží pocházející ze třetích zemí, bez nutnosti okamžité úhrady cla. Clo se platí až v okamžiku vyskladnění. Tato výhoda pomáhá vylepšit majitelům zboží jejich cash flow.

Zároveň máme povolení provozovat dočasný sklad. V případě, že Vám chybí některý z podkladů pro celní řízení, lze zásilku uložit v našem skladu pod celním dohledem a celní řízení dokončit, až se potřebné dokumenty podaří zajistit. Ušetří se tímto za vícenáklady spojené s prostoji vozidel, pozdní vrácení kontejnerů, či skladné na terminálech.

Další možností využití dočasného skladu je hloubková kontrola zboží před vyclením do volného oběhu. Např. v případě poškozeného zboží nebo při zjištění, že zásilka obsahuje zboží odlišné od objednávky, se dovozce může rozhodnout, že proclí jen část zásilky. Vyhne se tak nutnosti platit clo za zboží, které je pro něj nepoužitelné.

Náš kvalifikovaný skladový personál je schopen odborně zabalit zásilku proti poškození během přepravy včetně tepelného ošetření dřevěných obalů proti škůdcům, je-li zemí určení vyžadováno. Nakládáme/vykládáme osobní automobily (i nepojizdné) do/z námořních kontejnerů s možností využití dřevěných ramp umožňující naložit až tři vozy do 40" kontejneru.

Zajišťujeme nakládky/vykládky velmi težkých kusů do/z kontejnerů až do hmotnosti jednotlivého kusu 20000 kg.

nahoru