PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Našim zákazníkům poskytujeme zdarma poradenství v oblasti logistiky – řešení a optimalizace logistických procesů – a zpracováváme výběrová řízení na subdodávky logistických služeb. Pro naše partnery organizujeme školení obchodníků a expedientů, zaměřující se na dodací podmínky Incoterms, pojištění, Úmluvu CMR a rizika, kterých je nutno se vyvarovat při uzavírání obchodního kontraktu.

ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI

Protože logistika zahrnuje poměrně široký obor znalostí, nemohou všichni Vaši zaměstnanci (možná s výjimkou těch, jejichž výhradní náplní práce je právě tento obor) obsáhnout celé spektrum této problematiky. Díky letitým zkušenostem našich zaměstnanců podpořených kontinuálním vzděláváním víme o přepravních procesech mnohé. Nabízíme Vám proškolení Vašich zaměstnanců v oblastech, které si sami (nebo po konzultaci s námi) vyberete. Rádi bychom upozornili na nejčastější problémy, které nejsou ve firmách dostatečně známy či pochopeny.

Všechny tyto a případně i další oblasti školení zajistíme na Vašich pracovištích, neboť chápeme, že je finančně i časově výhodnější, když školitel navštíví Vás. Poskytnout Vám hodnotné informace je i v našem zájmu, neboť Vaše rozhodnutí budou i v oblasti logistiky správná z komplexního pohledu, a tím pádem společně předejdeme nepříjemnostem, které by se mohly během přepravy objevit.

nahoru