POJIŠŤOVÁNÍ ZÁSILEK

I přes maximální péči všech zúčastněných stran přepravního procesu se mohou vyskytnout nenadálé situace, jež zapříčiní vznik škod (na zboží, na dopravním prostředku, na životním prostředí atd.). Není proto dobré toto nebezpeční podceňovat. Vhodným balením, odbornou nakládkou, zvolením správného dopravního prostředku a přepravního režimu dokážeme potenciální nepříznivé situace omezit, avšak nelze je stoprocentně vyloučit. Je tedy nutné myslet na vhodně sjednané pojištění, které sice nedokáže nepříznivým událostem zabránit, ale zajistí úhradu vzniklých škod.

Existují tři základní druhy pojištění:

- zbožové (cargo)
pojištění přepravovaného nákladu
- dopravního prostředku (casco)
pojištění vlastního dopravního prostředku
- odpovědnostní (P&I)
v každém oboru přepravy je stanoven limit dopravce nebo provozovatele dopravního prostředku a podmínky, kdy je povinen plnit v případě vzniklé škody

Jako řádný člen Svazu spedice a logistiky má naše společnost povinnost mít uzavřenou pojistku odpovědnosti zasilatele i dopravce (aktuální pojistný certifikát k nahlédnutí).

V případě zbožového pojištění je bohužel nutno konstatovat, že mnoho dovozců/vývozců tuto problematiku nezná a často ji podceňuje. Pro naše klienty vyhkledáváme nejvhodnější pojištění na míru. Každá takto sestavená individuální pojistka obsahuje různé stupně krytí pojistitelných rizik.

Na londýnském pojišťovacím trhu byla sestavena tzv. Instituce Cargo Clauses (dále jako I.C.C.), která pojistitelům zjednodušuje výklad pojištěných rizik:

Rádi bychom zde uvedli naše hlavní přednosti v oblasti pojištění:

nahoru