O NÁS

PELMI, spol. s r. o.

Profesionalita a znalost:

Náš tým zaměstnanců se kontinuálně vzdělává a školí na poli širší logistiky. Přispíváme do odborných periodik a aktivně se účastníme pracovních skupin hledajících a prosazujících nové poznatky logistické disciplíny. Udržujeme kontakt s kapacitami různých oborů a konzultujeme společně jednotlivé problémy.

Řešení na míru:

Přeprava není pouze proces přemisťování zásilky z bodu A do bodu B. Důležité je zohlednit i jiné faktory jako např. rychlost, bezpečnost, nákladovost, spolehlivost, povahu zásilky, legislativní rámec a mnoho dalších aspektů. Při hledání nejlepšího řešení se neptáme pouze "Kam?", ale zejména "Jak?" a podle těchto vstupních proměnných určíme optimální řešení daného přepravního případu pro konkrétního zákazníka. Neexistuje univerzální řešení, které uspokojí každého. Bohaté možnosti informačních technologií nám umožňují vybudovat efektivní interaktivní komunikační kanál mezi námi a každým našim zákazníkem. Profesionální tým disponentů se vždy přizpůsobí konkrétním požadavkům každého našeho klienta.

Komplexní řešení:

Logistika je dnes komplexní obor znalostí, nástrojů a dovedností, které nelze aplikovat odděleně. Sledovat skladování, dopravu, balení, informační tok nelze řešit izolovaně, je nutné na ně hledět jako na celek včetně vzájemných interakcí. Disponujeme širokým portfoliem logistických produktů a znalostí a jsme tedy schopni řešit logistiku společnosti jako celek. Při komplexním pojetí logistiky se doprava nestává pouze nezbytnou nákladovou položkou, nýbrž hybným motorem dané společnosti a základním determinantem její dlouhodobé úspěšnosti.

Inovativní řešení:

Dynamika a turbulence současného vývoje mikroekonomického a makroekonomického prostředí nás nutí hledat a aplikovat inovační postupy a nová řešení. Nelze se spokojit s nalezeným řešením a považovat ho za trvalé. Každý proces je nutné neustále přehodnocovat a nacházet výhodnější řešení. Individuálním přístupem a komplexní znalostí procesů zákazníka nalézáme nové (mnohdy netradiční) řešení umožňující našim zákazníkům předběhnout svou konkurenci a získat významnou konkurenční výhodu v podobě bezchybně a efektivně fungujících logistických procesů.

Celosvětové působení:

Díky zapojení do několika nadnárodních logistických síti můžeme své komplexní služby poskytovat skutečně celosvětově. Naši agenti jsou přítomni ve většině zemí světa. Úzká provázanost s partnerskými agenty nám umožňuje hledat efektivnější nebo zcela inovátorská řešení na globálním logistickém trhu.