KOMPLEXNÍ LOGISTIKA

Navrhujeme a realizujeme komplexní logistická řešení. Zajišťujeme přepravy, skladování, distribuci, konsolidaci, celní odbavení, celní sklady, instrastat, pojištění, vystavování dokumentů, poradenství, optimalizaci, door to door servis, outsourcing…

Přeprava

Základem komplexní logistiky je přeprava. Dle přání svých zákazníků organizuje naše společnost veškeré typy přeprav (námořní, silniční, leteckou i železniční). Základem logistických služeb se pro nás stala právě mezinárodní přepravy, na kterou navazuje komplex dalších služeb.

Skladování / Manipulace

Na ploše 5000 m2 provozujeme moderní skladové služby včetně režimu celního skladu a dočasného celního skladu. Dostatečný počet nájezdových ramp, možnost vjezdu do skladu i speciální manipulační technika nám umožňují zpracovat velký objem zboží i nadstandardní zakázky. Nakládky, vykládky, překládky kontejnerů, manipulace s těžkými břemeny, třídění, konsolidace, komise, přebalování a další služby poskytujeme přímo v Praze 9.

Distribuce / Konsolidace

V rámci systému sběrné služby soustřeďujeme zásilky do přepravních celků a naopak zpracováváme došlý komplex zásilek s následnou distribucí k jednotlivým klientům.

Celní služby / Intrastat

Při zajišťování celního odbavení zásilek využíváme strategické polohy našich kanceláří v blízkosti největšího kontejnerového terminálu, celního úřadu v Uhříněvsi a celního úřadu na letišti Václava Havla. Naší výhodou při poskytování celních služeb je denní kontakt se zástupci celního úřadu, možnost záruky za celní dluh, vedení intrastatu, vystavování exportních, importních i tranzitních celních dokladů a provozování celního skladu i dočasného celního skladu.

Pojištění

Jako člen Svazu spedice a logistiky má naše společnost uzavřenu pojistku odpovědnosti zasilatele i dopravce. Pro naše klienty sjednáváme zbožové pojištění „all risks“ prostřednictvím České pojišťovny a pojišťovny Allianz, s nimiž máme dohodnuty výhodné tarify.

Poradenství / Konzultace

Našim zákazníkům poskytujeme zdarma poradenství v oblasti logistiky – řešení a optimalizace logistických procesů – a zpracováváme výběrová řízení na subdodávky logistických služeb. Pro naše partnery organizujeme školení obchodníků a expedientů, zaměřující se na dodací podmínky Incoterms, pojištění, Úmluvu CMR a rizika, kterých je nutno se vyvarovat při uzavírání obchodního kontraktu.

nahoru