INCOTERMS 2000

Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek

EXW - ze závodu (ex works)
vývozní licence a celní formality zajišťuje kupující
dopravní náklady hradí kupující
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
FCA – vyplaceně dopravci (free carrier)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady od okamžiku předání celně odbaveného zboží dopravci jmenovanému kupujícím hradí kupující
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
FAS – vyplaceně k boku lodi (free alongside ship)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady od okamžiku dodání zboží k boku lodi hradí kupující
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
FOB - vyplaceně lod’ (free od board)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady od okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi hradí kupující
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
CFR - náklady a přepravné (cost and freight)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím do okamžiku dodání zboží na palubu lodi a přepravné do přístavu určení hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
CIF - náklady, pojištění a přepravné (cost, insurance and freight)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím a přepravné do přístavu určení hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění zajišťuje prodávající
CPT - přeprava placena na ujednané místo určení (carriage paid to)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím a přepravné do místa určení hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
CIP - přeprava a pojištění placeno na ujednané místo určení (carriage and insurance paid to)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím a přepravné do místa určení hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění zajišťuje prodávající
DAF - s dodáním na hranici (delivered at frontier)
vývozní licence a celní formality
(včetně průvozu jinou zemí)
zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím do okamžiku dodání na ujednané místo na hranici hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
DES - s dodáním z lodi v ujednaném přístavu určení (delivered ex ship)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím do okamžiku dodání do ujednaného přístavu určení (na palubě lodi) hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
DEQ - s dodáním z nábřeží v ujednaném přístavu určení (delivered ex quay)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím a přepravné do okamžiku dodání na nábřeží v ujednaném přístavu určení hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
DDU - s dodáním na ujednané místo určení (clo neplaceno) (delivered duty unpaid)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím do okamžiku dodání do místa určení hradí prodávající
dovozní licence a celní formality zajišťuje kupující
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
DDP - s dodáním na ujednané místo určení (clo placeno) (delivered duty paid)
vývozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
dopravní náklady všechny náklady spojené se zbožím do okamžiku dodání do místa určení hradí prodávající (včetně celního odbavení a jiných povinností)
dovozní licence a celní formality zajišťuje prodávající
pojištění žádné povinnosti (záleží pouze na dohodě mezi smluvními stranami)
nahoru